h

'Jaarrekening GGD niet te beoordelen'

4 oktober 2001

'Jaarrekening GGD niet te beoordelen'

Zolang het rapport over de problemen binnen de ambulancedienst van de GGD Nieuwe Waterweg Noord geheim blijft, kunnen raadsleden in Schiedam niet oordelen over de jaarrekening 1999.

Waterweg _ Dit zegt SP'er Yorick Haan naar aanleiding van de overschrijding van de begroting van de regionale gezondheidsdienst met ruim zes ton. Haan zegt alle middelen aan te willen grijpen om het onderzoeksrapport alsnog via officiële weg boven tafel te krijgen, desnoods via de Wet Openbaarheid Bestuur. Zelf heeft hij het rapport al eerder 'op slinkse wijze' weten te bemachtigen.

De GGD komt ruim zes ton tekort op de jaarrekening over 1999 en vindt dat de drie Waterweggemeenten bij moeten springen in de kosten. De GGD vraagt een bijdrage van ruim 80.000 gulden voor de kosten van het onderzoek naar het personeelsbeleid van de dienst dat in totaal 123,590 gulden kostte. Daarnaast ging drie ton van het totale bedrag op aan 'de afwikkeling van persoonlijke aangelegenheden'. Het werd gebruikt om de kosten te dekken 'die samenhangen met de beëindiging van dienstbetrekkingen'.

Haan ergert zich aan deze vage bewoordingen. ,,We weten allemaal dat het over het vertrek van directeur Erik van der Meer gaat. Waarom kunnen ze daar niet gewoon eerlijk over zijn,'' reageert hij. ,,Nu moet ik ernaar gissen, maar ze hadden het ook gewoon kunnen zeggen. Want de gemeenten moeten er wel voor betalen.''

Daar heeft Haan overigens niets op tegen. Volgens de fractievoorzitter moet Schiedam haar verantwoordelijkheid nemen en in de buidel tasten. Daar is de GGD een veel te belangrijke dienst voor, die goed moet functioneren. ,,Daar moet de gemeente dan maar een beetje voor bloeden. Het is alleen jammer dat het zoveel extra is. Ik begrijp dat het nodig is en het is goed dat er een paar mensen zijn vertrokken, maar ik snap niet hoe het zover heeft kunnen komen,'' aldus Haan.

De SP-fractievoorzitter heeft al meerdere keren geprobeerd om het onderzoeksrapport van het bureau Wagenaar, Hoes en Associés openbaar te krijgen. Maar burgemeester en wethouders vonden het niet nodig alle raadsleden op de hoogte te stellen van de inhoud van het rapport. Zij volgden daarin het advies van het bestuur van de GGD, die niet op negatieve publiciteit zit te wachten. Bovendien moet de privacy van alle betrokkenen, die met naam en toenaam worden genoemd, worden beschermd.

Haan laat het er echter niet bij zitten. Hij zegt geen genoegen te nemen met de beantwoording van zijn laatst gestelde vragen. Bij lezing van het rapport stuitte hij op niets nieuws, over alles was al uitgebreid bericht. Dus waarom, zo stelt hij, moet het rapport dan geheim blijven?

U bent hier