h

GroenLinks vraagt SP GGD met rust te laten

7 oktober 2001

GroenLinks vraagt SP GGD met rust te laten

Door Mariette Olsthoorn, RDVlaardingen/Schiedam _ De Vlaardingse afdeling van GroenLinks ergert zich groen en geel aan de wijze waarop met name de SP- fractie in de Schiedamse gemeenteraad de GGD Nieuwe Waterweg Noord bejegent. ,,Het doel van recente acties, zoals het openbaar maken van het onderzoek bij de ambulancedienst, ontgaat ons geheel,'' aldus het GL-raadslid Moestapha Bouchrit.

,,Ruim twee jaar geleden hebben wij de interne problemen bij de GGD aangekaart en interne druk uitgeoefend om die aan te pakken. Inmiddels is er heel wat gebeurd. Er is een onderzoek geweest en er zijn verschillende maatregelen in gang gezet om orde op zaken te stellen. Er is een geheel nieuw management-team aangetreden dat samen met de medewerkers hard werkt om van de GGD weer een gezonde organisatie te maken. We hebben er vertrouwen in dat het de goede kant opgaat en daarmee is het doel dat GroenLinks toen voor ogen had bereikt,'' stelt Bouchrit.

Hij wijst op een interview met het dagelijks bestuur van de regionale gezondheidsdienst in deze krant, waarin 'een oproep wordt gedaan om de organisatie de kans te geven in alle rust orde op zaken te stellen'. Daarna verschenen er opnieuw berichten, ondermeer doordat de Schiedamse SP bleef hameren op openbaarmaking van een onderzoeksrapport. Bovendien verscheen het jaarverslag van de gezondheidsdienst waaruit bleek dat door de personeelsproblemen te veel geld was uitgegeven.

,,De spiraal van negatieve publiciteit waarin de GGD op dit moment zit zien we met lede ogen aan,'' aldus GroenLinks. ,,We voelen ons geroepen op te komen voor de organisatie en iedereen op te roepen de medewerkers en het management rust te gunnen.''

SP-fractievoorzitter Yorick Haan liet onlangs nog weten het onderzoeksrapport naar de personeelsproblematiek te hebben ingezien en vervolgens geconcludeerd dat niets openbaarmaking in de weg stond omdat alles al in de media was uitgemeten. De SP zou zich overigens niet zelf aan openbaarmaking en 'lekken' hebben schuldig gemaakt. Er is slechts verwezen naar eerdere stukken in de krant.

GroenLinks: ,,Wij vragen ons af welk doel de SP hiermee voor ogen had. Nu het rapport toch is uitgelekt, is wel gebleken dat openbaarmaking geen enkele toegevoegde waarde heeft. Alleen is er wederom schade toegebracht aan de organisatie.''

U bent hier