h

Slechter af na stadsvernieuwing

4 april 2001

Slechter af na stadsvernieuwing

Onderzoek in Schiedam: lage vergoeding en vaak niet terug naar oude wijk

Door Edwin Cornelisse, Rotterdams Dagblad
De huurders in Nieuwland die in verband met de renovatie van de wijk gedwongen waren te verhuizen, zijn er uiterst bekaaid van afgekomen. Hun verhuisvergoeding was bijna onacceptabel laag en na de renovatie was het voor het merendeel van de huurders niet mogelijk terug te keren naar de oude wijk.

Deze conclusie wordt getrokken in een onderzoek naar de sloop- en renovatieprocessen in de Schiedamse wijken Nieuwland en Groenoord. Een onderzoeker van de opleiding ruimtelijke ordening en planologie van de Saxion Hogeschool IJsselland heeft onder meer in Nieuwland en Groenoord research gedaan naar de positie van voormalige bewoners van sloopcomplexen. Het onderzoek spitste zich vooral toe op de mogelijkheden om terug te keren naar de oude woonomgeving en op de vraag hoe de huurders zijn behandeld.

Het antwoord op deze laatste vraag is verre van positief. De huurders die moesten verhuizen door de sloopwerkzaamheden in Nieuwland zijn er in meerdere opzichten bekaaid van afgekomen. De verhuisvergoeding van gemiddeld vierduizend gulden was bijvoorbeeld nauwelijks genoeg om de kosten van verhuizen en opnieuw inrichten van de woning te dekken.

In het onderzoeksrapport wordt het als opvallend betiteld dat woningcorperatie Woonplus niet in zoverre achter de verhuisvergoeding kan staan dat er verondersteld kan worden dat de verhuiskosten van de bewoners zijn gedekt. ,,Het voorstel van de corperatie is gebaseerd op nattevingerwerk. De woningcorperatie heeft niet onderzocht hoeveel een verhuizing daadwerkelijk kost,'' zo valt te lezen in het onderzoeksrapport.

De gemeente Den Haag heeft drie jaar geleden wel zo'n onderzoek gehouden en kwam daarbij tot een minimumvergoeding van 7995 gulden. Dit is dus bijna twee keer zoveel als dat de huurders in Nieuwland die gedwongen werder te verhuizen, mochten ontvangen.

Ook bij het na de renovatie- en sloopoperatie terugkeren naar de oude wijk, kwamen de Nieuwlanders er niet goed vanaf. Voor de huurders met een minimuminkomen - verreweg het merendeel van de huishoudens waar het hier om gaat - waren er te veel obstakels om terug te keren naar de oude woonplek. Zo zijn er minder vergelijkbare huurwoningen teruggebouwd en als dat wel het geval was, zijn de huurprijzen veelal te hoog voor de bewuste bevolkingsgroep.

Bij de op stapel staande renovatie van de na-oorlogse flatwijk Groenoord hebben gemeente en Woonplus de garantie gegeven dat de bewoners van woningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden, in aanmerking komen voor een huurwoning in de wijk. Maar op basis van de resultaten in Nieuwland lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat deze garantie alleen op papier bestaat.

Het onderzoek wordt deze week door SP-fractievoorzitter Yorick Haan aangeboden aan wethouder stedelijke vernieuwing Peter Groeneweg. Haan wil dat het rapport op 15 april wordt betrokken in de speciale commissievergadering waarin over de goedkope woningvoorraad van Schiedam wordt vergaderd.

U bent hier