h

Wonen

9 november 2017

SP BIJDRAGE BEGROTING 2018

De SP dankt het college en iedereen die hier aan meegewerkt heeft voor de laatste begroting van dit college. Het stuk is weer beter leesbaar. En een goede financiële vertaling van de zomernota. Het enige dat afwijkt van de zomernota is extra geld voor woningbouw. Iets waar we goed mee kunnen leven.

Lees verder
2 juli 2017

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2018

De SP bedankt het college voor haar laatste zomernota. Aan de hand van het Kompas 2014-2018 zou men kunnen aflezen hoe succesvol dit college is.

Lees verder
7 juni 2017

AFVALSCHEIDING OP Z’N SCHIEDAMS – AFVAL THE CHALLENGE

Afval is een groot probleem en niet alleen in Schiedam. We produceren met z’n allen steeds meer afval. Op dit moment gooien we in Schiedam gemiddeld 259 kg afval per jaar per persoon weg. En dat terwijl 75% van wat we weggooien nog geschikt is voor hergebruik.

Lees verder
12 mei 2017

“ BOODSCHAPPENMAATJE “ in Oost

De winnaars van de “Rooie Molen prijs “ 2017 , Buren van Oost, hebben een nieuw initiatief ontplooid , een “Boodschappenmaatje”.

Lees verder
1 maart 2017

De Socialistische Partij geeft wel om sociaal woningbeleid

In zijn column in het Nieuwe Stadsblad van afgelopen week betreurt Bob Venhuizen, directeur-bestuurder van WoonPlus, dat partijen onvoldoende aandacht besteden aan een sociaal woningbeleid. Dit is opmerkelijk, aangezien de Socialistische Partij hier wel degelijk een van haar speerpunten van heeft gemaakt en er in het verkiezingsprogramma een compleet hoofdstuk aan wijdt.

Lees verder
3 november 2016

SP STEMT IN MET ONTSLUITINGSWEG SPORTPARK WILLEM ALEXANDER

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober 2016 heeft de SP ingestemd om een bedrag van 690.000 euro van de risico reserve 2016 te gebruiken voor een ontsluitingsweg via de Laan van Bol’es naar het Sportpark Willem Alexander.

Lees verder
27 juni 2016

SP fractie bezoekt Wijk Ondersteuning Teams

De afgelopen weken zijn wij, SP raadsleden Ivana van der Donk-Urbánková en Hilda van Holten, bij alle WOT's langsgegaan om eens bijgepraat te worden over hun reilen en zeilen.

Lees verder
22 april 2016

welstandsnota

In de raadsvergadering van 12 april werd de nieuwe Welstandsnota voor Schiedam besproken.

Lees verder
18 april 2016

Actie "DELFLAND DE POT OP" (vervolg)

Op donderdag 26 mei worden de protesthandtekeningen tegen de te dure en asociale riool zuiveringsbelasting aan het Hoogheemraadschap Delfland aangeboden.

Lees verder
3 februari 2016

Herontwikkeling Wetenschappersbuurt

In de raadsvergadering van 26 januari 2016 werd o.a. Raadsvoorstel herontwikkeling Wetenschappersbuurt (Buurt 15) in Schiedam Oost aangenomen. Ook de SP fractie stemde hiermee in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier