h

Actief in de raad

25 juni 2006

SP blijft tegen aanleg A4 Midden-Delfland

Bij de extra raadsvergadering op 21 juni heeft de Schiedamse SP-fractie Schiedam ingestemd met ondertekening van het convenant van de IODS-partners. Deze instemming betekent echter niet dat de SP voor aanleg van de weg is. De SP is en blijft tegen de aanleg van de snelweg door Midden-Delfland.

Lees verder
24 juni 2006

RS: SP vraagt om meer geld voor evenementen

Radio Schiedam • De SP gaat verantwoordelijk wethouder Menno Siljée vragen de evenementennota nog eens goed onder de loep te nemen en er voor te zorgen dat er geld naar een aantal evenementen in Schiedam, zoals het Maasboulevardfeest en Doek!, gaat en blijft gaan.

Lees verder
23 juni 2006

RS: Schiedam tekent, maar blijft tegen A4

Radio Schiedam • Wethouder Yorick Haan mag namens de gemeente Schiedam zijn handtekening zetten onder het convenant over de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dat is de uitkomst van een extra raadvergadering donderdagavond. Even voor elf uur bleek tijdens de stemming, dat alleen de twee leden van de fractie van GroenLinks geen vertrouwen hebben op de goede afloop.

Lees verder
21 juni 2006

RS: Frans Hamerslag (SP) in Passage 12

SP-fractievoorzitter Frans HamerslagRadio Schiedam • Zaterdag 24 juni is Frans Hamerslag (SP) te gast in het Radio Schiedam-programma Passage 12. Met hem bespreekt Bart Noordegraaf de actuele stand van zaken in de Schiedamse politiek. Het gesprek met de politieke gast start omstreeks 11.30 uur. Het programma Passage 12 begint om 10.00 uur.

Lees verder
1 juni 2006

RS: SP niet verbaasd over uitkomst rapport Glasmuseum

Radio Schiedam • De fractie van de SP is niet verbaasd over de uitslag van het rapport van Bern Museum Management over de haalbaarheid van het Glasmuseum in het Wennekerpand.

Lees verder
1 juni 2006

Hamerslag: "Gemeenschapsgeld beter besteden!"

De SP fractie in Schiedam is niet verbaasd over de uitslag, van het door het vorige college ingestelde onderzoek naar de uiteindelijke haalbaarheid van het Glasmuseum. Het door Bern Museum Management opgestelde rapport is een bevestiging van de signalen waardoor het besluit tot nader onderzoek genomen is. "Het zou niks worden," aldus SP fractievoorzitter Frans Hamerslag, "we kunnen het gemeenschapsgeld beter anders besteden. We moeten wel snel op zoek naar een invulling voor het Wennekerpand."

Lees verder
29 mei 2006

Huisman-Itrec moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Huisman-Itrec loost bij haar werkzaamheden in de spuit-/straalloods schadelijke stoffen, die gezondheidsproblemen en geuroverlast kunnen geven. Om de overlast voor de direct omwonenden tegen te gaan is door het vorige college een bouwvergunning verleend om de schoorstenen van de fabriek te verhogen tot 33 meter. "Een schijnoplossing," zo meent SP-raadslid Ilse Vlasveld.

Lees verder
20 mei 2006

ADRD: Luchtkwaliteit in scholen baart SP veel zorgen

AD Rotterdams Dagblad • De Schiedamse SP wil weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in de scholen. Het college is schriftelijk gevraagd of daar recentelijk onderzoek naar is gedaan en wat de eventuele uitkomsten zijn.

Lees verder
9 mei 2006

RS: Tolsma (SP) stelt vragen over brand Hoogstraat

Radio Schiedam • Sinne Tolsma van de SP heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de brand van woensdag 3 mei op de Hoogstraat.

Lees verder
9 mei 2006

ADRD: Minder werk is duurder

AD Rotterdams Dagblad • De brandweer Waterweg wacht voorlopig met het invoeren van het nieuwe rooster. Per 1 juni gaat de nieuwe arbeidstijdenwet in. Brandweercommandant Spruit voorziet problemen wat betreft vrijwilligers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier