h

Werken

23 mei 2005

SP hekelt facturering door gemeente

Bouwbedrijven die een container plaatsen betalen daarvoor een klein bedrag aan precariorechten aan de gemeente. De gemeente stuurt deze bedrijven voor elke container afzonderlijk een factuur. Volgens SP-raadslid Sinne Tolsma kan aan beide kanten winst gemaakt worden door “grootverbruikers” verzamelfacturen te sturen. Tolsma stelde daarover vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
18 januari 2005

RS: Geen Zalmsnip in Schiedam

Radio Schiedam • De Zalmsnip zal dit jaar niet worden uitgekeerd in Schiedam. De PvdA en de SP hadden onlangs aan het college gevraagd of zij het voorbeeld van de gemeente Enschede wilden volgen. Deze gemeente keert de Zalmsnip uit omdat, door een fout van het Rijk, deze mogelijkheid is ontstaan. Het college stelt dat het kabinet de lokale belastingverlichting niet wil compenseren. De gemeente Schiedam kan het zich niet veroorloven om zelf voor de kosten op te moeten draaien, zo laat het college weten.

Lees verder
18 januari 2005

Schiedam: toch geen Zalmsnip

Rotterdams Dagblad • De Zalmsnip wordt dit jaar niet uitgekeerd in Schiedam, als het aan het college van b en w ligt. Door een fout van het rijk, kan de afgeschafte Zalmsnip deze maand nog worden uitgekeerd. Althans, die mening is verschillende gemeenten toegedaan.

Lees verder
14 januari 2005

Geef minima korting op identiteitsbewijs

SP-raadslid Sinne Tolsma heeft het college een brief gestuurd, waarin hij vraagt om mensen met een minimuminkomen een korting te geven op de aanschaf van een identiteitsbewijs.

Lees verder
12 januari 2005

RD: Vragen over Zalmsnip

Rotterdams Dagblad • Twee politieke partijen in Schiedam hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd of de bereidheid bestaat alsnog de Zalmsnip uit te keren, nu is gebleken dat die mogelijkheid door een fout nog tot 1 februari bestaat.

Lees verder
11 januari 2005

RS: PvdA en SP stellen vragen over Zalmsnip

Radio Schiedam • Gemeenten hebben in 2005 alsnog de kans om de Zalmsnip uit te keren. Het Rijk heeft de afschaffing hiervan niet tijdig weten te melden in het Staatsblad. In april 2004 was door het kabinet nog besloten om de Zalmsnip te schrappen. In Schiedam zijn al schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders door de SP en de PvdA. De SP en de PvdA vragen zich af of Schiedam de gemeente Enschede als voorbeeld gaat nemen. Enschede heeft laten weten de Zalmsnip te zullen betalen en het totale bedrag te claimen via het Gemeentefonds. De PvdA vraagt zich daarnaast af of het college op de hoogte is van de mogelijkheid dat de Zalmsnip alsnog wordt uitgekeerd en of het college bereid is de Vereniging Nederlandse Gemeenten te ondersteunen inzake compensatie bij het Rijk.

Lees verder
10 januari 2005

SP: zalmsnip toch uitkeren

Het Rijk heeft een blunder gemaakt door het besluit om de zalmsnip af te schaffen niet op tijd te publiceren. Reden voor SP-raadslid Yorick Haan om in de pen te klimmen en maar liefst één schriftelijke vraag te stellen…

Lees verder
16 juli 2001

Besteding Schiedamse Zalmsnip op de tocht

Ht proefproces dat het College van Belastingadviseurs aanspant tegen gemeenten die de Zalmsnip niet helemaal uitkeren, kan voor problemen zorgen in Schiedam. Volgens de fractie van de SP zit ook de gemeente Schiedam in de beklaagdenbank, omdat ook zij niet het volledige bedrag van honderd gulden uitkeert maar 75 gulden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier