h

Actief in de stad

22 september 2013

Opnieuw buurt 15

Buurt 15 kwam opnieuw ter sprake in de commissievergadering van 17 september. Jolanda van Wijnen sprak voor de derde keer in om de blijvende problemen toe te lichten.

Lees verder
10 juni 2013

ENQUETE IN SCHIEDAM OOST DOOR SP

Naar aanleiding van het verhaal van een inspreker tijdens de commissie vergadering van 3 juni j.l. over de slechte staat van een woning in de Fultonstraat, waarbij zelfs gevaarlijke situaties zijn ontstaan heeft de SP besloten een enquete te houden onder bewoners van deze en de omliggende straten.

Lees verder
21 februari 2013

MELDPUNT MISTANDEN IN DE ZORG

De SP heeft samen met GroenLinks, CDA, AOV en personeel uit de zorg een breed comité opgericht dat zich keert tegen de misstanden in de zorg en de voor genomen bezuinigingen van het kabinet.

Lees verder
19 oktober 2012

Thuiszorg perikelen

Het was rumoerig op de publieke tribune tijdens de commissievergadering, dinsdag 16 oktober. De vrouwen en een enkele man werkzaam in de thuiszorg bij Careyen vroegen aandacht voor hun arbeidspositie.

Lees verder
11 september 2012

Loonsverlaging in de thuiszorg onacceptabel

De thuiszorg vrouwen van Careyn waren met een flink aantal aanwezig op de raadscommissie vergadering van 10 sept. 2012.

Lees verder
23 augustus 2012

Problemen in de thuiszorg

Er is grote onrust ontstaan bij de medewerkers in de thuiszorg van Careyn. Voor zo’n 230 mensen dreigt een forse loonsverlaging.

Lees verder
15 augustus 2012

SP opent klachtenlijn Licht Blauwe Brigade

licht blauwe brigadeDe Schiedamse afd. van de SP (Socialistische Partij) krijgt veel klachten te horen over het functioneren van de LBB; een paar voorbeelden: een jongeman gooit een frisbee voor zijn hond, hond blij, baasje blij, -pats een boete, honden moeten aan de lijn.

Lees verder
1 mei 2012

SP KABOUTERS SLAAN TOE...

In de nacht van de dag van de arbeid, 1 mei heeft Schiedam bezoek gehad van een stel heel progressieve kabouters. De SP die net haar medewerking aan het actie plan lucht kwaliteit in de raad heeft gegeven wilde graag op deze dag een voorschot nemen op het actief verbeteren van de Schiedamse luchtkwaliteit.

Lees verder
2 april 2012

Minister Verhagen vertrouwt op oordeel raad Schiedam over bezwaar tegen 52 koopzondagen

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken gaat niet in op het verzoek van de lokale partijen CDA, SP, GBS, AOV en fractie Schoenmakers in de gemeenteraad van Schiedam om het op 15 december 2011 genomen besluit van de gemeenteraad voor het toestaan van 52 koopzondagen te vernietigen.

Lees verder
21 februari 2012

Studenten in nood

Drie studenten van de TU Delft vonden 2 jaar geleden een woning in Schiedam en dreigen nu uit hun huis gezet te worden.
Ambtenaren van de gemeente Schiedam kwamen de woning binnen onder het mom van brandveiligheid controle. Eenmaal binnen zeiden zij dat 3 studenten geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden voerden en dat zij binnen 8 weken het huis moeten ontruimen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier