h

College

Alexander van Steenderen - Wethouder

Alexander van Steenderen (1976).

In zijn portefeuille zitten Bouwen en Wonen, Beheer openbare ruimte inclusief Regionaal groenbeleid. Economische zaken, Stadspromotie en Toerisme, Schieveste.

Hij is 7 jaar werkzaam geweest bij de Tweede Kamerfractie, op het gebied van Europa en Financiën. In die functie heeft hij zich beziggehouden met alle aspecten van de Europese Unie, zoals het Verdrag van Lissabon en het schrijven van het initiatiefwetsvoorstel voor een referendum daarover. Recent ging zijn aandacht grotendeels uit naar de eurocrisis. Hij heeft meegeschreven aan het huidige en vorige Europees Verkiezingsprogramma. De vorige raadsperiode was hij ook opvolger en als zodanig tijdelijk raadslid.
Alexander woont samen en heeft twee kinderen.


Van Steenderen: “In het coalitieakkoord is afgesproken dat er meer aandacht komt voor jongeren- en studentenhuisvesting. Ook hebben we ingezet op een gemeentebeleid dat meer aandacht heeft voor het Midden- en Kleinbedrijf, want daar zitten de meeste banen die Schiedam hard nodig heeft. Ik ben er trots op dit namens de SP deze zaken aan te pakken, maar zal als lid van het gemeentebestuur ook scherp in de gaten houden wat er met de zogeheten decentralisaties gebeurt. Want dat is toch wel de grootste uitdaging voor de stad de komende jaren.”

Het hele coalitieakkoord (bestaande uit een bestuurs- en beleidsakkoord) leest u hier: Bestuursakkoord.pdf

U bent hier