h

College

Alexander van Steenderen - Wethouder

Alexander van Steenderen (1976).

In zijn portefeuille zitten Bouwen en Wonen, Beheer openbare ruimte inclusief Regionaal groenbeleid. Economische zaken, Stadspromotie en Toerisme, Schieveste.

Hij is 7 jaar werkzaam geweest bij de Tweede Kamerfractie, op het gebied van Europa en Financi├źn. In die functie heeft hij zich beziggehouden met alle aspecten van de Europese Unie, zoals het Verdrag van Lissabon en het schrijven van het initiatiefwetsvoorstel voor een referendum daarover. Recent ging zijn aandacht grotendeels uit naar de eurocrisis. Hij heeft meegeschreven aan het huidige en vorige Europees Verkiezingsprogramma. De vorige raadsperiode tot 2014 was hij ook opvolger en als zodanig tijdelijk raadslid.

Alexander woont samen en heeft twee kinderen.


U bent hier