Foto: SP

Met de SP in het gemeentebestuur heeft Schiedam de afgelopen jaren al grote stappen vooruit gemaakt. Toch er is er nog veel te doen.

“Schiedam staat nog grote uitdagingen te wachten op het gebied van werkeloosheid, armoede en zorg, Maar ook klimaatverandering en woningtekort zijn nieuwe vraagstukken. Daarvoor is een politiek nodig waarbij wordt samengewerkt en waarbij vooral verantwoordelijkheid wordt genomen.

De SP kijkt niet weg van deze vraagstukken, maar pakt deze opdracht met beide handen aan. Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen te beslissen, maar juist samen met elkaar. Wij staan voor een continue dialoog, voor samenwerking en voor het opkomen van gezamenlijke belangen, niet alleen tijdens de verkiezingen maar juist ook daarna. Want samen maken we Schiedam beter!”

Klik hier voor de referendum-pagina of onze afdelingssite

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Hakan
Küçük
Introductie: 

Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen beslissen, maar juist samen met elkaar. Want samen maken we Schiedam beter!

Ik ben geboren in Karaman (Turkije), getogen in Schiedam.Getrouwd en vader van 2 dochters en een zoon.

Ik werk als plaatwerker bij een bedrijf in het botlek gebied.
Naast mijn baan heb ik een HBO opleiding commerciele economie afgerond.

Niet persoonlijke carrière/ambities, maar plichtbesef voor het mogelijk maken van een betere wereld voor iedereen zijn mijn drijfveren om actief te zijn in de politiek.
Als samenleving staan wij met z'n allen voor grote uitdagingen wat als individu alleen niet te overbruggen zijn. In plaats van mensen tegenover elkaar te zetten moet er het besef van krachten bundelen, met elkaar de uitdagingen aan gaan en bij dragen aan een beter Schiedam leidend zijn.

Ik blijf mij inzetten voor gelijkwaardige, menswaardige en solidaire samenleving.

Sun Yoon
van Dijk - van Leeuwen
Introductie: 

Ik blijf strijden voor een samenleving waarin ieder kind gelijke kansen krijgt. Niet de portemonnee, status of afkomst van ouders mag bepalend zijn.

In mijn dagelijks leven ben ik ondernemer in de duurzame sector. Ik ben getrouwd met Sjoerd en ben de trotse moeder van twee mooie dochters.

Ik ben geboren in 1983 in Pusan City, Zuid-Korea. Op mijn tweede ben ik samen met mijn biologische zus geadopteerd door mijn ouders en naar Nederland gekomen. Mijn ouders hadden al 3 biologische dochters maar hadden genoeg ruimte in hun huis en hart om mij en mijn zus te adopteren en ons in Boskoop een mooie toekomst te bieden. Opgroeien in dit mooie boomkwekersdorp was fijn en veilig.

Op mijn 18de ging ik in de stad wonen. Het verschil met leven in een dorp waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt en de stad vond ik enorm. Ik had eigenlijk een soort cultuurshock. Ik zag armoede en vooral de gevolgen hiervan.
In Schiedam groeit 1 op de 6 kinderen op in armoede. Dat kan niet en dat mag niet! Die ongelijkheid, het afhankelijk zijn van waar je wieg staat, was voor mij de reden om lid te worden van de enige partij die daar oplossingen voor biedt, de SP.
Wij hebben hier de beste visie en ideeën voor en mijn handen jeuken om hiervoor te gaan knokken!

Theo
Wijmans
Introductie: 

Ik ben Theo Wijmans en al jarenlang actief voor de SP omdat ik in een solidaire samenleving geloof.
Een samenleving waarin het niet alleen om eigenbelang draait en niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

De komende raadsperiode moet de gemeente doorgaan op de ingeslagen weg. Het opnemen voor mensen die buiten hun schuld tussen wal en schip dreigen te vallen. Denk hierbij aan de mensen die de bezuinigingen op alle terreinen van het sociale domein aan den lijve ondervinden.
Mensen met een slechte gezondheid, mensen die geen betaald werk kunnen vinden. Maar ook mensen die van hun baan niet rond kunnen komen. Daarom is het ook belangrijk dat er geinvesteerd wordt in de economie. Bij voorkeur in het MKB.

De kleine zelfstandige die hard werkt, lange uren maakt heeft vaak problemen om financieel rond te komen. Terwijl de levendigheid in het centrum voor een groot gedeelte dankzij de kleine zelfstandige komt.
De inspanningen voor het toerisme die nu hun vruchten afwerpen moeten verder gaan. En ook aandacht voor de openbare ruimte is belangrijk.
Een schone, hele stad draagt bij aan een positief beeld en zorgt ervoor dat mensen Schiedam bezoeken. En zorgt voor een groter woongenot bij de inwoners.

Nog belangrijker voor de Schiedammers is het om een goede betaalbare woning te hebben. Veel slechte woningen zullen flink opgeknapt of vervangen worden. Er moet bijgebouwd worden. De midden- en hoge inkomens zouden Schiedam niet meer moeten uitstromen. Maar er moet ook gebouwd worden voor de groeiende groep mensen die een goedkope woning nodig hebben. Dat zijn niet alleen uitkeringsgerechtigden maar zijn ook politieagenten, verpleegsters, stratenmakers enz.

Stem daarom SP

Ivana
Van der Donk - Urbankova
Introductie: 

Voor een levendig , schoon en gezond Schiedam , waar iedereen met plezier wil blijven wonen en werken , waar iedereen graag terug komt omdat er altijd iets te beleven is 

Ik ga mij verder inzetten voor een stad met genoeg woningen voor iedereen, jong en oud, gezinnen of studenten, hoge of lage inkomens.

Iedereen heeft recht op een goede, passende woning in onze prachtige stad Schiedam.

Hilda
Van Holten
Introductie: 
De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dat zijn voor mij de redenen om mij via de SP voor onze mooie stad Schiedam en haar inwoners in te zetten.  
Ik ben Hilda van Holten, 53 jaar.
Voormalig thuiszorgmedewerkerster en gewezen kaderlid van de Abvakabo. Ik zit nu ruim een jaar in de ziektewet en heb hierdoor volop ervaring opgedaan in de wereld van de zorg. 
 
Sander
Berkouwer
Introductie: 

Als ict-consultant kom ik dagelijks bij veel bedrijven over de vloer. Sommige ondernemers houden niet makkelijk het hoofd boven water. Ook zij verdienen onze steun o.a. tegen grote ketens en multinationals.

Mijn naam is Sander Berkouwer. Ik ben getrouwd met Samira.
Onze dochter, Sophie is inmiddels acht jaar oud. 

Als inwoner van Schiedam-Noord is het verleidelijk om te denken dat de armoede en ellende van andere Schiedammers een ver-van-mijn-bed-show is. Ik vind echter dat we als mensen, Nederlanders, maar vooral als Schiedammers zorg behoren te dragen voor elkaar. Toen ik studeerde kon ik nog vertrouwen op studiefinanciering. Een regeling die ondanks het tegengeluid van de SP in die vorm helaas is gesneuveld.
In 1997 sloot ik me aan bij de SP. Ik draai sindsdien mee in campagnes, het bestuur en de raadsfractie tegen ongelijkheid en voor saamhorigheid.

Astrid
Scheffel
Introductie: 

Sinds 2009 woon ik in Schiedam en ben ik actief voor de plaatselijke en landelijke partij. In mijn werk op een mbo-school zie ik hoeveel verschil het maakt als mensen gelijke kansen krijgen. Voor mij is dat de drijfveer: iedereen moet de mogelijkheid hebben om het beste uit zichzelf te halen, op alle leefgebieden.

Ali
Tatli
Introductie: 

Ik ben Ali Tatli, 22 jaar oud en ik volg de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening op het HBO. Hiernaast ben ik werkzaam als financieel administratief medewerker bij een vleesbewerkingsbedrijf en hou ik me bezig met boksen.

Sinds jongs af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad. Ik ben iemand die staat voor eerlijke verdeling. Dit is dan ook de reden dat ik mezelf heb aangesloten bij de SP.
Ik sta voor de ongehoorde groep die aan haar rechten moet komen. De groep die in Schiedam lijdt onder de keuzes die de elite maakt. De afname van het aantal sociale huurwoningen, terwijl er constant projecten zijn die de minoriteit zich niet kan veroorloven, de toenemende onveiligheid binnen buurten met een ontwikkelingsachterstand wegens bezuinigingen. De afname aan scholing bij de minoriteit en de toenemende kloof tussen rijk en arm. Ik sta voor een Schiedam die streeft naar gelijke kansen en gelijke deling. Een Schiedam dat het beste heeft voor een ieder. Een beter Schiedam.

Ted
Van Reij
Introductie: 

Ik woon al weer een paar jaar in Schiedam en ik ben vanaf het begin van mijn lidmaatschap aktief lid van de SP.
O.a. als 
organisatiesecretaris in het bestuur.  

Alexander
Van Steenderen
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Meer Woningen
Beschrijving standpunt: 

Er moeten veel meer (duurzame en levensloopvriendelijke) woningen worden bijgebouwd om de (regionale) woningnood te verminderen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Toekomst- bestendige Woningen
Beschrijving standpunt: 

Woningen moeten meer toekomstbestendig worden gemaakt vanwege vergrijzing en de noodzaak om te verduurzamen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Tegen verruwing en polarisatie
Beschrijving standpunt: 

Schiedam moet als diverse stad een voorbeeld worden voor andere grote steden door tegenwicht te bieden aan de toenemende verruwing en polarisatie in de samenleving.

Kernwoord standpunt (titel): 
Kleinschalige zorg
Beschrijving standpunt: 

De uitvoering van de zorg kan kleinschaliger door bijvoorbeeld wijkzorgcentra op te zetten en eigen wijkzorgteams.

Kernwoord standpunt (titel): 
Moderne Democratie
Beschrijving standpunt: 

We willen experimenteren met (digitale) raadplegingen of peilingen voer bepaalde dilemma’s waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Mobiliteit voor iedereen
Beschrijving standpunt: 

Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voorzieningen zoals een argos-mobiel en gratis openbaar vervoer voor minima zetten we voort.

Kernwoord standpunt (titel): 
Strijd tegen de Armoede
Beschrijving standpunt: 

Het armoedebeleid zetten we onverminderd voort, maar moet ook beschikbaar worden voor zzp’ers die formeel boven de armoedegrens vallen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Eerlijke lastenverdeling
Beschrijving standpunt: 

Er moet een groter deel van de totale gemeentelijke belastinginkomsten dan nu worden opgebracht door de meeste vermogenden.

Kernwoord standpunt (titel): 
Gevarieerde wijken
Beschrijving standpunt: 

Om tweedeling te voorkomen moeten nieuwe woonwijken bestaan uit gevarieerde prijsklassen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Stop afbraak sociale woningen
Beschrijving standpunt: 

We stoppen met het verminderen van het aantal betaalbare (sociale) woningen.

Agenda: 
Titel: 
Op campagne in Schiedam Noord
Datum en tijd: 
zaterdag, februari 24, 2018 - 11:00
Waar: 
Diverse locaties in Schiedam Noord beginnend bij de Dirk op de laan van Bol'es, dan Winkelcentrum Z flats en tenslotte Dirk/Plus Woudhoek.
Titel: 
Op campagne in De Gorzen
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 3, 2018 - 11:00
Titel: 
Op campagne in de Nolenslaan
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 10, 2018 - 11:00
Titel: 
Op campagne op het Land van Belofte
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 17, 2018 - 11:00
Contact email: 
Landingspagina: 

Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen beslissen, maar juist samen met elkaar. Want samen maken we Schiedam beter!

Ik ben geboren in Karaman (Turkije), getogen in Schiedam.Getrouwd en vader van 2 dochters en een zoon.

Ik werk als plaatwerker bij een bedrijf in het botlek gebied.
Naast mijn baan heb ik een HBO opleiding commerciele economie afgerond.

Niet persoonlijke carrière/ambities, maar plichtbesef voor het mogelijk maken van een betere wereld voor iedereen zijn mijn drijfveren om actief te zijn in de politiek.
Als samenleving staan wij met z'n allen voor grote uitdagingen wat als individu alleen niet te overbruggen zijn. In plaats van mensen tegenover elkaar te zetten moet er het besef van krachten bundelen, met elkaar de uitdagingen aan gaan en bij dragen aan een beter Schiedam leidend zijn.

Ik blijf mij inzetten voor gelijkwaardige, menswaardige en solidaire samenleving.

Hakan Küçük
Slogan: 
Beter
Facebook: 
https://facebook.com/SpSchiedam
Twitter: 
https://twitter.com/SpSchiedam
Instagram: 
https://instagram.com/SP.Schiedam
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCuubpGWkzzzVnbI4xE3M_Xw/featured
Titel: 
Videos

Afbeelding: 
Tekst: 
SP Schiedam Samen Voor Elkaar en een beter Schiedam

Meldpunten

SP in de buurt