h

Tegen de Sleepwet

Op 21 maart gaan we ook stemmen voor of tegen de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten' beter bekend als de 'Sleepwet'. De SP is tegen deze wet. Hier zijn onze belangrijkste argumenten:

Niet effectief
De nieuwe bevoegdheden zullen een enorme berg aan materiaal opleveren. Dit levert geen voordeel meer op ten opzichte van wat ze nu al kunnen krijgen. Het zoeken wordt te moeilijk en te tijdrovend. Bekende buitenlandse veiligheidsdiensten komen hier openlijk voor uit.

Niet nodig
Bij alle aanslagen blijken de daders 'al in beeld te zijn'. Naar wie zijn ze dan op zoek in die nieuwe data?

Niet veilig
De wet staat toe de verzamelde gegevens te delen met andere- en ook buitenlandse diensten. Zo raakt de controle over dit gevoelige materiaal geheel kwijt.

Voor meer informatie zie o.a. De Sleepwet is onnodig en gevaarlijk.

U bent hier