SP Schiedam

RAADSVRAGEN OVER SLUITING KRAAMAFDELING VLIETLAND

08-10-2015Woensdag 7 oktober 2015 bevestigde de Raad van Bestuur van Franciscus het bericht dat de kraamafdeling van het Vlietland ziekenhuis zal verdwijnen.

› Lees verder

Kamervragen over mogelijke sluiting kraamafdeling Vlietland

07-10-2015Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) wil van minister Schippers (VWS) opheldering over de voorgenomen sluiting van de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis.

› Lees verder

SCHIMMELWONINGEN (vervolg)

30-09-2015Een flink aantal bewoners van de Nieuwe Buurt kwam maandag 28 september naar de Beatrix zaal in de Lange Kerkstraat.

› Lees verder

RED DE ZORG WESTERPARK AMSTERDAM

18-09-2015Zaterdag 12 september werd er door de FNV de Red De Zorg demonstratie gehouden. De SP was ook in grote getale aanwezig, evenals enkele leden van de Schiedamse SP.

› Lees verder

SP STEMT TEGEN MOTIE VERLAGING WOONLASTEN

14-07-2015Tijdens de behandeling van de zomernota werd er een motie ingediend om de verhoging van de OZB uit 2012 van 3,25% te niet te doen.

› Lees verder

SP BIJDRAGE ZOMERNOTA 2016

13-07-2015De SP dankt het college voor de voorliggende zomernota 2016. Dit stuk is weer een stuk duidelijker en beter leesbaar dan vorig jaar.

› Lees verder

“SCHIMMELWONINGEN” – vervolg

06-07-2015Hakan Küçük, SP – Schiedam, presenteerde donderdag 2 juni het door hem samengestelde “Schimmelzwartboek”.

› Lees verder

WOONPLUS BLUFT EN MAAKT HUURDERS BANG

04-07-2015Woonplus heeft een groot deel van de ondertekenaars van de protestbrieven tegen de jaarlijkse huurverhoging een dreigende brief gestuurd.

› Lees verder

Huurprotest

25-06-2015Honderden protestbrieven tegen de jaarlijkse huurverhogingen werden woensdag 24 juni overhandigd aan "Woonplus".

› Lees verder

Stedelijk Museum Schiedam

21-06-2015In de raadsvergadering van 16 juni 2015 is een zeer belangrijk besluit over de toekomst van het Stedelijk Museum genomen.

› Lees verder

Pagina's