SP Schiedam

Hoogheemraadschap brengt minima verder in het nauw

25-11-2015Zoals u weet heeft het Hoogheemraadschap Delfland het kwijtscheldingsbeleid afgeschaft.

› Lees verder

Protest belasting verhoging voor arme gezinnen

20-11-2015Het Hoogheemraadschap Delfland negeert het dringende advies van studenten, woningbouwcorporaties, inwoners en gemeentebesturen door een dramatische versobering van de kwijtschelding voor minima door te voeren.

› Lees verder

Actie tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

17-11-2015Het Hoogheemraadschap Delfland besluit deze donderdag definitief of de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima wordt afgeschaft.

› Lees verder

SP VRAAGT OM ERVARINGSDESKUNDIGE ARMOEDEBESTRIJDING

12-11-2015Wethouder Stam heeft tijdens de begrotingsbehandeling de SP toegezegd te onderzoeken of ook Schiedam professionele ervaringsdeskundige kan inzetten voor de armoedebestrijding.

› Lees verder

SP BIJDRAGE BEGROTING 2016

12-11-2015Lees hier de bijdrage van de SP tijdens het debat in de gemeenteraad over de begroting van 2016.

› Lees verder

VLIETLAND BEVALT GOED!

26-10-2015Zaterdag 24 oktober verzamelde SP Schiedam samen met CDA handtekeningen voor behoud van de kraamafdeling in Vlietland Ziekenhuis.

› Lees verder

RAADSVRAGEN OVER SLUITING KRAAMAFDELING VLIETLAND

08-10-2015Woensdag 7 oktober 2015 bevestigde de Raad van Bestuur van Franciscus het bericht dat de kraamafdeling van het Vlietland ziekenhuis zal verdwijnen.

› Lees verder

Kamervragen over mogelijke sluiting kraamafdeling Vlietland

07-10-2015Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) wil van minister Schippers (VWS) opheldering over de voorgenomen sluiting van de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis.

› Lees verder

SCHIMMELWONINGEN (vervolg)

30-09-2015Een flink aantal bewoners van de Nieuwe Buurt kwam maandag 28 september naar de Beatrix zaal in de Lange Kerkstraat.

› Lees verder

RED DE ZORG WESTERPARK AMSTERDAM

18-09-2015Zaterdag 12 september werd er door de FNV de Red De Zorg demonstratie gehouden. De SP was ook in grote getale aanwezig, evenals enkele leden van de Schiedamse SP.

› Lees verder

Pagina's