SP Schiedam

verkiezingsborden provinciale staten verbazend

27-02-2015De lokale SP Afdeling in Schiedam is verbaasd over de keus voor de “verkiezingsborden nieuwe stijl”. Op de afgelopen ledenvergadering van de lokale SP afdeling is door de leden hun verbazing uitgesproken tegen deze statische borden. “Het is vreemd dat er gekozen is om op deze wijze de kiezer te informeren over deze ontzettend belangrijke verkiezingen”.

› Lees verder

SP verkiezingscampagne Provinciale Staten gestart

23-02-2015Zaterdag 21 februari is de SP verkiezingscampagne voor Provinciale Staten van start gegaan.

› Lees verder

Uitreiking “Rooie Molen Prijs”

11-01-2015Tijdens de gezellige Nieuwjaarsborrel van de SP- Schiedam werd de “Rooie Molen Prijs” 2015 uitgereikt.

› Lees verder

OVERBRUGGINGSKREDIET STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

17-12-2014Er is veel commotie ontstaan over het verstrekte overbruggingskrediet van het college van B&W aan het Stedelijk Museum Schiedam.

› Lees verder

Meldpunt huur te duur

06-12-2014In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging.

› Lees verder

Rooie Molen Prijs

30-11-2014Net als in voorgaande jaren zal de SP- Schiedam ook nu weer de "Rooie Molen Prijs" uitreiken.

› Lees verder

BEGROTING 2015 INBRENG SP

25-11-2014De SP dankt het college voor de duidelijke begroting 2015. Door deze opzet is het makkelijker om te controleren of de afspraken van Kompas die snel vertaald waren in de zomernota in de begroting terug komen.

› Lees verder

Raadsvragen faillissement RIAAG Rijnmond

19-11-2014Vorige week zijn onder andere ook Schiedammers onaangenaam verrast door het bericht over het faillissement van RIAAG Rijnmond. Daarmee zijn in een klap 200 medewerkers onzeker over hun baan en bijna 7000 patiënten verkeren in onzekerheid over vervolg van hun behandeling.

› Lees verder

protest tegen de nieuwe zorgwet

10-11-2014Zorgmedewerkers kwamen zaterdag 8 november massaal naar Den Haag om de nieuwe Wet Langdurige zorg tegen te houden.

› Lees verder

Raadsvergadering 28 oktober 2014

02-11-2014Verslag van de SP bijdrage tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 oktober 2014.

› Lees verder

Pagina's